Erdős Péterné dr.
vezető tanácsadó, ügyvezető igazgató
szakértői engedély: 14/04839-2/2007

Szakmai tapasztalatok

printnyomtatás
Környezetvédelmi szakértői és tanácsadói tevékenységünket  folyamatosan megújuló ismereteinkre és több évtizedes, sokrétű tapasztalatainkra építjük, melyek fő területeit az alábiakban mutatjuk be.
 • Az EU és a hazai környezetvédelmi közigazgatás területén:
  • az EU és a hazai közigazgatási tevékenységgel és intézményrendszerrel kapcsolatos ismeretek és alkalmazási tapasztalatok,
  • a hazai szabályozás szakmai előkészítésének irányítása a környezetgazdaság területén (piaci szabályozóeszközök, hulladékgazdálkodás),
  • az EU és a hazai környezetvédelmi joganyaggal kapcsolatos ismeretek és alkalmazási tapasztalatok, kiemelten a hatósági engedélyeztetés és fellebbezések kezelése, a  hulladékgazdálkodás és a gazdasági szabályozás (termékdíj, betétdíj, környezetterhelési díj, stb.) területén, 
  • szakmai stratégia tervezése,
  • a zöld közbeszerzés EU ajánlásainak ismerete, a hazai cselekvési terv előkészítésében való közreműködés.

 • A települési szilárd hulladékgazdálkodás területén:
  • az EU fejlesztési források hazai felhasználásának szakmai megalapozását célzó országos stratégia minisztériumi kidolgozásának irányítása, 
  • kapcsolódó hulladékgazdálkodási és termékdíj szabályozás ismerete és alkalmazási tapasztalatai,
  • háztartási és intézményi szilárd hulladékok kezelése és ártalmatlanítása (önkormányzati közfeladatok, gyártói felelősség, stb.),
  • a szelektív hulladékgyűjtés országos helyzetének és lehetőségeinek ismerete (gyűjtőszigetes, házhoz menő, áruházi, inverz rendszerű, épületen belüli),
  • csomagolási hulladékok szelektív gyűjtő- és hasznosító rendszereinek fejlesztése, kiemelten a kiürült PET palackok áruházi begyűjtése területén,
  • települési szilárd hulladékok hasznosítása (másodnyersanyagok újra-feldolgozása, égetés).

 • A környezeti menedzsment területén:
  • környezetvédelmi folyamatok tervezése, szabályozása, működtetése,
  • szervezeti struktúra kialakítása, szakmai szervezetek irányítása,
  • projekt menedzsment (tervezés és megvalósítás),
  • környezetközpontú és minőségügyi irányítási rendszerek (ISO, EMAS, EFQM) kialakítása, működtetése, auditálása,
  • környezeti teljesítmény menedzsment (tervezés, indikátorok körének meghatározása, mérés és értékelés, javító intézkedések),
  • környezetvédelmi képzés,
  • nemzetközi és hazai szakmai egyesületek munkájában való közreműködés.

 • Az ipari környezetvédelem területén:
  • vállalati környezetvédelmi politika és stratégia tervezése,
  • környezetvédelmi felülvizsgálatok, kötelezettség auditok előkészítése és lefolytatása,
  • vállalati környezetvédelmi és fenntarthatósági jelentések készítése, szerkesztése, kiadása,
  • az ipari környezetvédelmi tevékenységre vonatkozó EU és hazai környezetvédelmi jogszabályi előírások, engedélyeztetési eljárások ismerete és alkalmazása, hatósági határozatok fellebbezése során szerzett tapasztalatok,
  • környezetvédelmi kockázat elemzés,
  • környezetvédelmi képzés,
  • szén-dioxid és egyéb üvegházi gázok emissziójának monitoringja és kontrollja,
  • kémiai és mikrobiológiai környezetvédelmi mérések és elemzések elvégzése és értékelése,
  • operatív környezetvédelmi feladatok ellátása (hatósági adatszolgáltatás és jelentések készítése, a levegőtisztaságvédelem, vízvédelem, talaj- és talajvízvédelem, hulladékgazdálkodás és a környezeti kármentesítés területén),
  • környezetvédelmi pályázatok, fejezetek összeállítása.
 • A környezetvédelmi kommunikáció, arculatépítés és marketing területén:
  • környezetvédelmi és fenntarthatósági jelentések készítése, arculati kialakítása,
  • szakmai kiadványok, bemutató filmek készítése,
  • környezetvédelmi kommunikációs programok összeállítása, sajtótájékoztatók előkészítése,
  • szakcikkek és sajtócikkek készítése,
  • honlapok szakmai tartalmának kialakítása.

Célunk, hogy a fentiekben csak fő vonalaiban bemutatott, sokrétű tapasztalataink Önnek is hasznára váljanak!

Ha bármiben segítségére lehetünk a környezetvédelem területén - egy szakvélemény elkészítésétől kezdve, az engedélyeztetésen át, egészen a bonyolult projekt menedzsmentig - keressen minket bizalommal!

Környezetvédelmi közigazgatás
Települési hulladékgazdálkodás
Környezeti menedzsment
Ipari környezetvédelem
Környezetvédelmi kommunikáció