Erdős Péterné dr.
vezető tanácsadó, ügyvezető igazgató
szakértői engedély: 14/04839-2/2007

Ipari környezetvédelem

printnyomtatás

Az ipari tevékenységek a természeti erőforrások kisebb-nagyobb mértékű felhasználásával és jellemzően környezetünk terhelése mellett valósulnak meg. A környezeti hatások csökkentése az iparvállalatok számára nem csak külső követelmény, hanem alapvető gazdasági érdek is, mivel a környezetterhelés a vállalat számára anyag- és energiaveszteségként is jelentkezik. Mérséklésében az alábbi területeken kínálunk közreműködést, kapcsolódó ismereteink és gyakorlati tapasztalataink alapján.   

 • társasági környezetvédelmi stratégia tervezés, programok és intézkedési tervek összeállítása
 • az ipari tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírások és az ezeknek való hatékony megfelelés azonosítása
 • környezetvédelmi engedélyeztetés, közreműködés hatósági ellenőrzések előkészítésében és lefolytatásában
 • hatósági kérelmek, bevallások, jelentések, tervek, környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációk elkészítése, egyéb hatósági ügyintézés
 • különböző tervek környezetvédelmi fejezeteinek elkészítése
 • környezetvédelmi kockázatelemzés
 • CO2 és egyéb légszennyező anyagok emissziójának felmérése, csökkentési tervének elkészítése
 • környezetvédelmi hatósági határozatok fellebbezésének szakmai megalapozása
 • BAT megfelelőségi vizsgálat
 • projektek tervezése, megvalósítása
 • környezetvédelmi képzési tematika és oktatási anyagok összeállítása
 • éves környezetvédelmi, illetve fenntarthatósági jelentések összeállítása
 • környezetvédelmi kötelezettség audit
 • környezetközpontú irányítási rendszerek belső auditja, felkészítés tanúsítást megelőző külső auditra
 • technológia fejlesztési és egyéb pályázatok szakmai fejezeteinek elkészítése
 • pályázat összeállítása „környezetbarát termék” minősítéshez

A felsorolás csak kivonata a lehetséges közreműködésünknek, melyre vonatkozóan kérésére ajánlatot készítünk Önnek.

 

Ha bármiben segítségére lehetünk a környezetvédelem területén, keressen minket bizalommal!

 

Környezetvédelmi közigazgatás
Települési hulladékgazdálkodás
Környezeti menedzsment
Ipari környezetvédelem
Környezetvédelmi kommunikáció